wOw

Senin, 18 April 2011

EsUk-esUk


Lelagon Esuk-Esuk karya Kelompok Seni Kyai Kanjeng
Esuk esuk tuku lenga nyangking botol (kanca,
Kanca lawas dijak menyang kali (pelem),
Pelem iku kecute ngluwehi jeruk (tuma),
Tuma iku sabane ana rambut (jempol),
Jempol sikil othal athil arep pritil (idu),
Idu kuwi nggo dolanan ora apik (tempolong),
Silet iku dijupuk aja dicawuk (gawang),
Gawang bal-balan jaringe arep prithil (penthung),
Penthung wesi nggo nggebug sing dha korupsi (manga)


Lelagon Esuk-Esuk (klasik)
Esuk-esuk srengegene uwis metu,
Nywun pangestu pun putra badhe sinau, (Sibu)
Nyangking etas ing jerone isi sabak,
Grip lan sada wis cumepak ana kothak, (Bapak)
Awan-awan srengengene ana tengah,
Bungah-bungah kang wayah mulih sekolah, (si Mbah)
Sore-sore lampune dimunculake,
Wis wayahe sinaune dicepakake, (Bu Dhe)

Tidak ada komentar: