wOw

Minggu, 02 Januari 2011

tEMbang_Dolanan

TEMBANG DHOLANAN

Adu Gangsing
thuk-thuk brung….
takuwet tali tanjung,
rumaket kadi jambung,
dakipat mak wung.

Slep Dur
Slep dur, slep dur,
maju ngarep bali mundur,
sing ngarep endase sepur,
nomer loro dadi kondektur
nomer telu tukang cukur,
nomer papat tukang tutur
buntute suk dadi batur.

Saking :
Herusantoso, Budiono.2008. Banyumas Sejarah, Budaya, dan Watak. Yogyakarta:LKIS (kaca:245)

Tidak ada komentar: