wOw

Jumat, 25 November 2011

JiNisiNg BanYu


Banyu Kuning kuwi jenenge banyu madi yaiku banyu kang mrantandani bakal laire manungsa.
Banyu Abang kuwi jenenge banyu wadi yaiku banyu kang mratandani kasuburan, ayom-ayem tentreme manungsa.
Banyu Putih kuwi jenenge banyu mani yaiku banyu minangka sumbering kaendahan.
Bayu Bening kuwi jenenge banyu manikem yaiku banyu kang njalari urip.
Bayu papat iku mapan ing tlaga nepsu. Awake dhewe bakal bisa masuh nganti resik jiwa lan raga, anggere gelem nyawuk, njur usapen ana panggonan kang dadi tuking rereged.

Sumber Saka: Endraswara, Suwardi. 2005. Antologi Cerkak Senthir. Narasi: Yogyakarta [Crita Cekak Fitah, kaca:179  180]

1 komentar:

Anonim mengatakan...

heeee