wOw

Selasa, 06 Maret 2012

TeMbang_MiJiL


MIJIL
PEPÉLING
dening : Suyana Wignyawibawa
Jepara, 5 Febuari 2012, 14:03:53 WNIK

1.  Sanglas margi iblis manjing ati, siji wong siji bodho, loro ati muntab ka nepsoné, telu gan- drung donya brana sugih, kapaté kepé ngin, ingkang sar- wa dudu.
2.  Klima srakah kanem ce -thil medhit, pitu angkuh sombong, wolu dumèh ngra sa unggul dhéwé, mring wong bener tan sudi ngakoni, sanga riya’ kibir, aleman sepuluh……
3.  Sewelasé ‘ujub mongkog dhiri, rolas nggrantes nglokro, tlutas ngumbar mring ha- wa napsuné, kapatbelas kahananing nafsi, yèn akalé julig, sa- kupengé ajur.
4.  Kalimalas ndakwa ala janmi, panas- tèn angger wong, nembelasé mring wong muslim ngenyèk, pitulasé mring dosa tan wedi, wo lulas anganggit, kalis ing bebendu.
5.  Sanglas pepes king rahmating Gusti, urip semplah mopo, ya sangalas iku dedalané, hawa nafsu tarékahé iblis, mula ngati-ati, rumeksa uripmu.

Tidak ada komentar: