wOw

Selasa, 31 Januari 2012

SyaIr_KyaI Bisyri MusToFa ReMbanG


SYI’IR


NGUDI SUSILA

SUKA PITEDAH KANTHI TERWILA


DENING:
KYAI BISYRI MUSTHOFA REMBANG


KACETAK DENING MENARA KUDUSBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

SHOLATULLOHIMALAKHAT KAWAKIB
‘ALA AHMAD KHOIRI MAN ROKIBAN NAJAIB
IKI SYI’IR KANGGO BOCAH LANANG WADON
NEBEHAKE TINGKAH LAKU INGKANG AWON
SARTA NERANGAKE BUDI KANG PRAYOGA
KANGGO DALAN PADHA MLEBU ING SYURGA
BOCAH IKU WIWIT UMUR PITUNG TAHUN
KUDU AJAR TATA KEBEN ORA GETUN
KUDU TRISNA RING IBUNE KANG NGRUMATI
KAWIT CILIK MARANG BAPA KANG GEMMATI
IBU BAPA REWANGANA LAMUN REPOT
AJA KAYA WONG GEMAGUS INGKANG WANGKOT
LAMUN IBU BAPA PERINTAH ENGGAL TANDANG
AJA BANTAH AJA SENGUL AJA MEMPENG
ANDHAP ASHOR ING WONG TUWA NAJAN LIYA
TETEPANA AJA KAYA RAJAKAYA
GUNEM ALON ALUS LIRIH INGKANG TERANG
AJA KASAR AJA MISUH KAYA BUJANG
YEN WANG TUWA LENGGAH NGISOR SIRA AJA
PISAN LUNGGUH NDHUWUR KAYA JAMAJUJA
YEN WONG TUWA SARE AJA GEGER GUYON
LAMUN SIRA NUJU MACA KUDU ALON
LAMUN SIRA LIWAT ANA ING NGAREP
KUDU NUWUN AMIT SARTA DEPE-DEPE

LAMUN IBU BAPA DUKA BECIK MENENG
AJA MELU PADON UGA AJA GRENENG


##BAB AMBAGE WAKTU##

DADI BOCAH KUDU AJAR BAGE JAMAN
AJA PIJER DOLAN NGANTI LALI MANGAN
YEN WAYAHE SHOLAT AJA TUNGGU PERINTAH
ENGGAL TANDANG CEKAT CEKET AJA WEGAH
WAYAH NGAJI WAYAH SEKOLAH SINAHU
KABEH MAHU GATEKKAKE KELAWAN TUHU
KENTHONG SUBUH INGGAL TANGI NULI ADUS
WUDHLU NULI SHOLAT INGKANG BAGUS
RAMPUNG SHOLAT TANDANG GAWE APA BAHE
KANG PRAYOGA KAYA NYAPONI OMAHE
LAMUN ORA IYA MACA QUR’AN
NAJAN NAMUNG SITHIK DADIYA WIRIDAN
BUDHAL NGAJI AWAN BENGI SEKABEHE
TATA KRAMA LAN ADABE PADHA BAHE


## ING PSMULANGAN##

LAMUN AREP BUDHAL MENYANG PAMULANGAN
TATA TATA INGKANG RAJIN LAN RESIKAN

NULI PAMIT IBU BAPA KANTHI SALAM
JAWAB IBU BAPA ‘ALAIKUMUSSALAM
DISANGONI AKEH SITHIK KUDU TERIMA
SUPAYA ING TEMBE DADI WONG UTAMA
ANA PAMULANGAN KUDU TANSAH GATI
NAMPA PIWULANGAN ILMU KANG WIGATI
ANA KELAS AJA NGANTUK AJA GUYON
WAYAH NGASO KENA AJA NEMEN GUYON
KARO KANCA AJA BENGIS AJA JUDES
MUNDHAK DIWADANI KANCA ORA WARAS


##MULEH SAKING PAMULANGAN##

BUBAR SAKING PAMULANGAN INGGAL MULEH
AJA MAMPIR MAMPIR DULAN SELAK NGELEH
TEKAN NGOMAH NULI SALIN SANDHANGAN
KUDU PERNAH RAJIN RAPI ATURANE


##ANA ING OMAH##

KARO DULUR KANCA INGKANG RUKUN BAGUS
AJA KAYA KUCING BELANG REBUT TIKUS
DADI TUWA KUDU WERUH ING SEPUHE
DADI ENOM KUDU RUMANGSA BOCAHE

LAMUN BAPA ‘ALIM PANGKAT SUGIH JAYA
SIRA AJA KUMALUNGKUNG ING WONG LIYA
PANGKAT GAMPANG MINGGAT SUGIH KENA MULIH
‘ALIM IKU GAMPANG OWAH MOLAH MALEH
ARIKALA SIRA MADHEP RING WANG LIYA
KUDU AJER AJA MRENGUT KAYA BAYA


##KARO GURU##

MARANG GURU KUDU TUHU LAN NGABEKTI
SEKABEHE PERINTAH BAGUS DITURUTI
PIWULANGE NGERTENANA KANTHI NGUDI
NASEHATE TETEPANA INGKANG MERDI
LARANGANE TEBIHANA KANTHI YEKTI
SUPAYA ING TEMBE SIRA DADI MUKTI


##ANA TAMU##

TAT KALANE IBU RAM NAMPA TAMU
AJA BIYAYAKAN TINGKAH POLAHMU
AJA NYUWUN DHUWIT WEDANG LAN PANGANAN
REWEL BEKA KAYA ORA TAHU MANGAN
LAMUN BANGET BUTUH KUDU SABAR DHISIK
NGANTI TAMU MUNDUR DADI SIRA BECIK

ARIKALA PADHA BUBARAN TAMUNE
AJA NULI REREBUTAN TURAHANE
KAYA KETING REREBUTAN NAJIS TIBA
GAWE MALU LAMUN DIDELENG WONG JABA
KEJABA YEN BAPA DHAWUHE ANAKKU
IKU TURAHE WONG ALIM KYAIKU
BAGI RATA SAKDULURMU KEBEN KABEH
KATULARAN ALIM SUGEH BANDHA AKEH
NIAT IRA NUPRIH BERKAHE WONG MULYA
ORA NIYAT REBUT TURAHE WONG LIYA


## SIKAP LAN LAGAK##

ANAK ISLAM IKU MANGSA KUDU AWAS
AJA NGANTI LENA MENGKO MUNDHAK TIWAS
LURU ILMU IKU PERLU NANGING BUDI
ADAB ISLAM KUDU TANSAH DIPERSUDI
AKEH BOCAH PINTER NANGING ORA BAGUS
BUDI PEKERTINE SEBAB PADA GEMAGUS
RING WONG TUWA GAK NGERGANI GAK NGAJENI
SAJAK PINTER DHEWE LANGKA KANG MADHANI
JARE IKU CARANIPUN SAKPUNIKA
ORA NGONO DUDU INTELEK MERDHEKA
NGAGEM SERBAN SARUNG DADI GUJENG
JARE ORA KEBANGSAAN INGKANG MAJENG

SAWANG IKU PANGERAN DIPONEGARA
IMAM BONJOL TENGKU UMAR KANG KUNCARA
KABEH PADHA BELA BANGSA LAN NEGARA
PADHA NGAGEM DASTER PANTES YEN PERWIRA
GUJENG SERBAN SASAT GUJENG IMAM BONJOL
SAK KANCANE HAI ANAKKU AJA TOLOL
TIMBANG GUNDHUL APA ORA LUWIH BAGUS
NGAGEM TUTUP SIRAH KAYA RADEN BAGUS
KALA-KALA PAMER RAMBUT SAK KAREPMU
NANGING KUDU ILING PAPAN SRAWUNGANMU
KUMPUL MUDHA BEDA KARO KUMPUL YAI NE
NUJU SHOLAT GAK PADHA MLANCONG NUJUNE
ORA NULI MLANCONG GUNDHUL SHOLAT GUNDHUL
SOWAN MARATUWA GUNDHUL NGUYUH GUNDHUL


## CITA-CITA LUHUR##

ANAK ISLAM KUDU CITA-CITA LUHUR
KEBEN DUNYA AKHIRATE BISA MAKMUR
CUKUP ILMU NGUMUME LAN AGAMANE
CUKUP DONYA KANTHI BEKTI PENGERANE
BISA MIMPIN SAKDULURE LAN BANGSANE
TUMUJU RING RAHARJA LAN KAMULYANE
IKU KABEH ORA GAMPANG LEKSANANE
LAMUN ORA KAWIT CILIK TOCITANE

CITA-CITA KUDU DIKANTHI GUMREGUT
NGUDI ILMU SARTA PAKERTI KANG PANUT
KITA IKI BAKAL TINIGGAL WONG TUWA
ORA KENA ORA KITA MESTHI MUWA
LAMUN KITA PADHA KATEKAN SEJANA
ORA LIWAT SIRA KABEH PEMIMPINE
NEGARAMU BUTUH MENTERI BUTUH MUFTI
BUTUH QODI PATIH SETEN LAN BUPATI
BUTUH DOKTER BUTUH MISTER INGKANG PINTER
ILMU AGAMA KANG NUNTUN LAKU BENER
BUTUH GURU LAN KYAI KANG LINANGKUNG
MELU NGATUR NEGARANE ORA KETHUNG
IKU KABEH SAPA MENEH KANG NGAYAHI
LAMUN ORA ANAK KITA KANG NYAGUHI
KEJABA YEN SIRA KABEH RIDHO MBUNTUT
SELAWASE ANGON WEDUS NYEKEL PECUT
SIRA RIDHO NGGONCEK CIKAR SELAMINE
KAPIR IRA MENTUL MENTUL LUNGGUHANE
ORA NYELA ANGON WEDUS NUMPAK CIKAR
ASAL CITA-CITA ILMU BISA NENGGAR
NABI KITA KALA TIMUR PANGON MENDA
ING TEMBENE PANGON JALMA KANG SEMBADA
ABU BAKAR SIDIQ IKU BAKUL MASAR
NANGING NATA MASARAKAT ORA SASAR
ALI ABU THOLIB BAKUL KAYU BAKAR
NANGING TANGKES YYEN DADI PANGLIMA BESAR

WAHID HASYIM SANTRI PONDOK GAK SEKOLAH
DADI MENTERI KARO LIYAN ORA KALAH
KABEH MAHU GUMANTUNG ING SEJA LUHUR
KANTHI NGUDI ILMU SARTA LAKU JUJUR
TEKAN KENE PUNGKASANE SYI’IR IKI
LARIKANE WOLU LIMA KURANG SIJI
MUGA-MUGA SEJA KITA SINEMBADAN
DENING ALLOH INGKANG NURUNAKE UDAN
PINARINGAN TAUFIQ SARTA HIDAYAH
DUNYA AKHIRAT SIHAT WA AFFIYAT
AMIN AMIN AMIN AMIN AMIN AMIN
FALKHAMDULILLAHI ROBBIL ‘ALAMIN

TAMMAT


                                                BISYRI MUSTHOFA
REMBANG JUMADIL AKHIR 1373Sumber saka: File MS.Word: SYIIR1.rtf, Tanggal: 30 Juli 2011

Tidak ada komentar: