wOw

Jumat, 23 Desember 2011

LeLaGon_TeMbaNg_dhOlaNAn KLInCi_UcuL


LeLaGon_TeMbaNg_dhOlaNAn  KLInCi_UcuL

ngubengi kutha, sateruse ning desa-desa...
merga aku anggoleki sing taktresnani, klinciku ucul...
lunga mangetan Surabaya, terus nyang Bali...
mengulon lunga nyang Bandung, ora ketemu, terus aku nyang Jakarta...
jebul ora ketemu, adhuh klinciku, aja mbeda aku
terus bali nyang Semarang klinciku wus ana kandhang
lah jebulane grusa-grusu, keburu nepsu...
wekasane montang-manting ragade akeh, aku dhewe kendhet kenthing...

Tidak ada komentar: